• Otkup i prerada peuraka Inter funghi doo Poarevac

  • Otkup i izvoz peuraka Inter funghi doo Poarevac

  • Otkup i prerada sirovih i suvih peuraka iz cele Srbije peuraka Inter funghi doo Poarevac

  • Otkup i prerada peuraka vrganj, lisiarka i smrak Inter funghi doo Poarevac

  • Sakupljanje i prerada peuraka vrganj, lisiarka i smrak Inter funghi doo Poarevac

  • Izvoz, otkup i prerada peuraka vrganj, lisiarka i smrak Inter funghi doo Poarevac

 
Informacije

OTKUP I PRERADA PEČURAKA

Pored otkupa Inter Funghi doo ima svoju veoma dobro opremljenu liniju za sortiranje, obradu i pakovanje sirovih pečuraka vrganj, lisičarka i smrčak, koje dolaze iz otkupa sa teritorije Srbije.

Od novembra 2017, Interfunghi vrši otkup i sledećih pečuraka:

Beli tartuf (Tuber magnatum Pico)

Crni tartuf (Tuber melanosporum Vitt)

Crni letnji tartuf (Tuber aestivum Vitt)

Pored ove linije za obradu i pakovanje sirovih pečuraka Inter Funghi doo ima i liniju za pakovanje gotovih proizvoda, Rižota sa vrganjem i Palente sa vrganjem koji su pakovani u ekološki prihvatljivoj ambalaži i dalje se distribuiraju preko lanca zdrave hrane.

U našem pogonu pakuju se i suve pečurke u komercijalnim pakovanjima od 10gr -500gr.

U pripremi je još nekoliko gotovih proizvoda koji su u fazi testiranja i istraživanja, a o njima ćete biti blagovremeno obavešteni putem našeg sajta na stranici PROIZVODNI PROGRAM.